+420 491 512 251

Zimní údržba

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikací, které jsou způsobeny zimními povětrnostními vlivy. Naším cílem je dosáhnout takového stavu komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu vozidel a bezpečný pohyb chodců. Zde je třeba brát zřetel na společenské potřeby na jedné straně a ekonomické a technické možnosti vlastníka komunikací na straně druhé. Společenské potřeby vždy převyšují ekonomické možnosti rozpočtu města. Proto se zimní údržba řídí pravidly uvedenými v Operačním plánu zimní údržby místních komunikací města. Tento operační plán schvaluje Rada města. Jsou zde specifikované základní povinnosti vlastníka i správce místních komunikací, ale také základní povinnosti uživatelů místních komunikací. Dále jsou zde uvedeny časové limity a množství sněhu pro zahájení prací. Důležitou součástí dané směrnice je také stanovení přesného pořadí údržby jednotlivých komunikací a prostranství a základní technologické postupy, které smějí být na jednotlivé komunikace aplikovány.

Kromě komunikací je zde i kapitola věnovaná odstraňování sněhu a posypu chodníků. Opět přesně specifikuje pořadí a technologii údržby chodníků. Kromě chodníků přímo vyjmenovaných ve směrnici, se na ostatních komunikacích pro chodce údržba neprovádí. Samozřejmě vítáme každou občanskou iniciativu a jakoukoliv pomoc při prohrnování chodníků.

Technické služby disponují následující technikou: traktor Zetor Proxima s radlicí, úklidové vozidlo Multicar M30 s posypovým příslušenstvím a pluhem, malotraktor Johndeere s radlicí na prohrnování chodníků a dvě sněhové frézy na údržbu chodníků a hřbitova.

Soubory ke stažení