+420 491 512 251

Tepelné hospodářství

Níže jsou uvedené soubory kalkulací tepla jednotlivých kotelen, které jsou ve správě Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.

V kalkulacích tepla jsou uvedené předpokládané nákladové položky pro výpočet ceny tepelné energie. Skutečná dopočítaná cena energie za daný rok je v měsíci dubnu následujícího roku, až po doúčtování všech nákladových položek. Tato cena je odlišná od ceny kalkulované a cenové rozdíly jsou doúčtované s jednotlivými odběrateli na základě dopočítané skutečnosti. Do této doby (konec dubna následujícího roku) jsou údaje o ceně tepla pouze na základě předpokladů a odhadů let minulých.

Soubory ke stažení