+420 491 512 251

Technické služby

Technické služby jsou servisní organizací města. Hlavní činností je starost o pořádek a čistotu města, letní a zimní údržba městských komunikací a chodníků, správa a údržba městské zeleně, veřejného osvětlení a městského rozhlasu a péče o městský hřbitov.

TS se z větší části podílí na opravách a údržbě technického vybavení v majetku města. Dále  spravují a udržují bytové a nebytové hospodářství, včetně mobiliářů města, venkovních ploch, sportovišť a dětských hřišť, koupaliště, zimního areálu na Nebíčku.

Kromě těchto činností je v kompetenci TS i správa a údržba tepelného hospodářství, kanalizace a čistírny odpadních vod.

Naším cílem je, abyste na našich internetových stránkách nalezli potřebné informace a zároveň měli možnost aktivně se podílet svými podněty a názory na našem společném cíli, kterým, jak věříme, je čisté, krásné město se spokojenými obyvateli.

Technické služby
Police nad Metují, s.r.o.

V Domkách 80
549 54 Police nad Metují

IČO: 25 264 176
DIČ: CZ 25 264 176

+420 491 512 251

+420 725 518 138

Napište nám