+420 491 512 251

Nabízené služby

Kontejnerová doprava – MAN 8.185 LC       

- zajistíme přistavení kontejneru a odvoz odpadu na povolené skládky (Trutnov - Bohuslavice nad Úpou, Velké Poříčí,..)

- k dispozici máme několik typů kontejnerů (max. 5t materiálu ).

Cena se skládá z položek za:

1)  počet ujetých kilometrů - cena: 28,-Kč /km

2)  počet hodin výkonu stroje : 240 ,-/km

3) „skládkovné“ – tj.poplatek a cena za uložení odpadu. Tato částka je závislá na druhu a množství odpadu (dle ceníku firmy Společnost Horní Labe a.s., která skládku provozuje)

Odvezeme: domovní odpad (starý nábytek, aj.), stavební suť (beton, cihly, omítky)  dřevo (ze staveb a demolicí), bioodpad (větve, aj. )

Neodvezeme: nebezpečný odpad (eternit, obaly od barev, laků, ředidel, olejové filtry, kyseliny, rozpouštědla,..),  pneumatiky, autobaterie, elektroodpad ( lednice, mrazáky, televizory, monitory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, elektrošrot ).

Zametací stroje LADOG                              

- zajistíme úklid zpevněných ploch pomocí zametacího stroje

Cena se skládá z položek za:

1) počet ujetých kilometrů – cena: 15,-Kč/km

2) počet hodin výkonu stroje ( tzn. při čištění ploch )  - cena: 280,-Kč/ 1hod.

Vysokozdvižná plošina AVIA MP 16 s obsluhou      

- zajistíme pro Vás přistavení a obsluhu vysokozdvižné plošiny na různé práce ve výškách

( oprava, nátěr střechy, kácení stromů, odstranění sněhu či rampouchů )  

Cena se skládá z položek za:

1)   počet ujetých kilometrů – cena: 24,-/km

2)   počtu hodin výkonu stroje – cena: 300,-Kč/hod.

Uvedené ceny jsou dle platného Ceníku výkonů pro rok 2023. Ceny jsou bez DPH.

 UPOZORNĚNÍ: Stroje obsluhují pouze zaměstnanci TS k tomuto účelu vyškolení. Nelze zapůjčit pouze stroje bez kvalifikované obsluhy.

 

 

Soubory ke stažení