+420 491 512 251

Topná sezóna 2022/2023

Novinky z Technických služeb

Tak se snad konečně začíná vyjasňovat situace ohledně podpory státu občanům a firmám s rostoucími cenami elektřiny a plynu. V současné době dostávají či již obdrželi všichni obyvatelé státní podporu nasměrovanou přes odběrná místa elektřiny, dle sazby odběru elektřiny dostali všichni buď 2000,- Kč  nebo 3500,- Kč prostřednictvím svého dodavatele elektřiny. Tato částka je všem následně odečítána ze záloh. Tomu, kdo má nastavenou platbu přes SIPO, jsou o uvedenou částku rovnou sníženy nejbližší zálohy, ostatní budou mít částku uvedenou v ročním vyúčtování případně si mohou snížit zálohy u svého dodavatele sami. Od 1.10.2022 se také neplatí ve vyúčtování elektřiny poplatek za OZE, což znamená snížení výsledné ceny 0,599 Kč za každou kWh odebrané elektrické energie.

Žádná jiná forma podpory již v roce 2022 nebude poskytována, tedy ani původně uvažovaná podpora pro obyvatele bytů s dálkovým vytápěním, takže není nutné k nám do Technických služeb zasílat seznamy obyvatel jednotlivých bytových jednotek. Všechny domácnosti v roce 2022 obdrží pouze výše zmiňované formy podpory, s žádnou jinou vláda pro letošní rok nepočítá.

Od 1.1.2023 začnou platit tzv. zastropované ceny elektřiny a zemního plynu. Tato cena byla nastavena ve vládním nařízení na cenu 6,- Kč/kWh u elektrické energie a 3,- Kč/kWh u zemního plynu.  U odběratelů z kategorie maloodběr bude tato cena platit na veškerou spotřebovanou elektřinu a plyn, u velkoodběratelů, jako je třeba kotelna na sídlišti, budou pravděpodobně platit určitá zastropování v množství plynu odebíraného za zvýhodněnou cenu. V současné době není ještě jasně vysvětleno, jestli bude vůbec možné spalovat plyn v kogeneračních jednotkách, což bude mít  samozřejmě dopad na výslednou cenu tepla.

Ze zatím známých podkladů nám předběžná kalkulace vychází tak, že by při dodržení zastropované ceny zemního plynu na úrovni 3000,- Kč/MWh včetně DPH se bude cena za teplo v příštím roce  pohybovat  okolo částky 1600,- Kč/GJ. S upřesňováním podmínek státních intervencí budeme upřesňovat i tuto kalkulaci a budeme vás samozřejmě o všem informovat.  

Příští rok bude pro všechny opravdu náročný, tlak na úspory ve spotřebě energií bude enormní, naší polickou výhodou je, že nás nárůst nákladů čeká až od ledna příštího roku a tak máme o trochu více času se na to připravit. U ceny tepla vzhledem k extrémnímu nárůstu ceny vstupní suroviny nehrozí tzv. vodárenský efekt, kdy se společně se snížením spotřeby vody zvyšují náklady na jednotku a tím paradoxně dochází k následnému nárůstu ceny vody, takže tady se rozhodně vyplatí s teplem šetřit. Tady bude opravdu platit ono okřídlené rčení, že nejlevnější je ta energie, kterou ušetřím a vůbec nemusím vyrobit.

V Polici nad Metují 19.10.2023

Aleš Freiwald, jednatel TS Police nad Metují

Zpět