+420 491 512 251

Tepelné hospodářství pro rok 2023

Tepelné hospodářství v roce 2023

Dovolte mi, abych vás informoval o situaci ohledně centrálního vytápění v příštím roce 2023. Nemohli jste nezaznamenat kolem sebe, že vlivem zhoršené ekonomické situace po skončení epidemie koronaviru a právě probíhající války na Ukrajině dochází všude kolem nás k výraznému zdražení energií. Vzhledem k tomu, že na dodávku zemního plynu a fixaci jeho ceny je uzavřena smlouva až do konce roku 2022 s Moravskými naftovými doly, tak cena tepla a TUV zůstává u centrálního vytápění téměř neměnná a pohybuje se dle lokality mezi 550 až 600 Kč za GJ tepla. Tato cena by měla při očekávaném vývoji mezinárodní situace vydržet do konce letošního roku. Od ledna dojde zcela určitě k výraznému nárůstu ceny vstupní suroviny, tedy zemního plynu, ze současných necelých 500 Kč /MWh na částku někde přes 2500 Kč/MWh. Kolik přesně bude zemní plyn v příštím roce stát, není dnes zatím možné určit, protože menší firmy až doposud s plynem obchodující z této branže vlivem současných podmínek odcházejí a velké firmy, které v oboru zůstávají, preferují u svých zákazníků nákupy systémem tzv. tranší. Jedná se o postupný nákup potřebného množství zemního plynu po jednotlivých měsících, čtvrtletích či případně celých rocích, aby se co nejvíce eliminovala možnost nákupu celého množství za nevýhodných podmínek. V současné době jsme domluveni na podmínkách smlouvy o dodávce plynu se společností INNOGY, která nám bude při nákupech jednotlivých tranší poskytovat odborná doporučení, smlouva bude uzavřena na 3 roky, tedy do konce roku 2025.

Ke  konsolidaci ceny tepla v Polici v příštím období určitě také přispěje nově instalovaná  kogenerační jednotka společnosti ČEZ Energo, která je v kotelně na sídlišti připravena ke spuštění a čeká už jenom na vydaná povolení energetického úřadu. Kogenerační jednotka je moderní způsob výroby tepla, kdy dochází k současné výrobě tepla a elektrické energie za pomoci speciálně upraveného spalovacího motoru spojeného s generátorem vyrábějícím elektrický proud.  Motor i generátor produkují teplo, které je odváděno přes tepelný výměník do otopné soustavy. Celý systém tak funguje s větší účinností než samotný plynový kotel a umožňuje tak vyrábět teplo za nižší cenu. Jak se tato skutečnost projeví v provozu kotelny na sídlišti, budeme vyhodnocovat v průběhu nadcházející topné sezóny. Instalace této kogenerační jednotky byla plně financována společností ČEZ Energo a v příštích letech bude pokrývat přibližně jednu polovinu celkové roční potřeby tepla.

Na základě pozvánky z několika společenství vlastníků bytových jednotek jsme spolu s kolegou Hambálkem navštívili domovní schůzky, kde jsme vysvětlovali současnou situaci na trhu s plynem, výhled na příští období či způsob tvorby ceny tepla. V případě, že budete mít zájem o další informace ohledně centrálního vytápění, kontaktujte nás na níže přiložených kontaktech, rádi vám vše kolem vytápění osvětlíme a odpovíme na vaše připomínky. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu reditel@tspolice.cz nebo případně na telefonním čísle  725 518 138.

Aleš Freiwald, jednatel společnosti TS Police nad Metují, s.r.o.

Zpět