+420 491 512 251

Komunální služby

MultiikáraZákladní náplní a činností technických služeb na středisku komunálních služeb je svoz odpadků z odpadkových košů. V Polici nad Metují včetně Pěkova, Hlavňova a Radešova, je instalováno přibližně 100 odpadkových košů. Jejich úklid se provádí 3x týdně. K tomu se téměř každý den provádí ruční úklid veřejného prostranství. Ročně je pouze tohoto odpadu likvidováno okolo 60 tun.

Na tomto středisku zajišťujeme odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery. Tuto službu nabízíme všem fyzickým a právnickým osobám. Dále zajišťujeme i správu a údržbu  laviček, odpadkových košů, vývěsních tabulí  a dalších součástí městského mobiliáře.

Odpovědná osoba: Michal Mucha    

Kontakt:

tel.: 491 512 249

email: mucha@tspolice.cz

                                                                                                                                     K