+420 491 512 251

Zimní údržba v číslech

Zebra v ziměZimní údržba pro sezónu 2018/2019 byla ukončena.  Letošní zima přinesla více sněhu než bylo v předchozích letech, více se vyhrnovalo. Více se také sypalo inertním materiálem. Velké výkyvy teplot, kdy pár dnů mrzlo a bylo třeba sypat komunikace, aby se vůbec dalo projít a následný den vše roztálo, byly pro tuto zimu typické. Poprvé tak naše sypače vyjely už 19. 11. 2018 naposledy 15. 2. 2019. Vysypali celkem 131t inertního materiálu.

Na zimní údržbě se podílelo celkem 8 našich pracovníků ( 7 zaměstnanců TS a 1 pracovník z ÚP ), celkem v rámci údržby odpracovali 1667,5 hodin, technika najezdila 750,5 hodiny. I v tomto roce byla uzavřena smlouva na pomoc při údržbě s několika subdodavateli (p. Kozár, p. Kohl a SÚS KHK ). Celkové náklady na zimní údržbu tak činí 850 440,-Kč bez DPH.

Zpět