+420 491 512 251

Zimní údržba města v sezóně 2017 - 2018

Letošní zima skončila. Z pohledu technických služeb byla průměrná. Bylo sice méně sněhu, méně se vyhrnovalo, ale bylo více mrazivých dnů při kterých bylo potřeba více sypat solí a inertním materiálem. Toho bylo spotřebováno celkem 139 t, což je více, než v přechozích letech.

Poprvé v letošní sezóně vyjížděly sypače 20. listopadu 2017, naposledy 18. března 2018, celkem vyjížděly 23krát. Na zimní údržbě města se podílelo 11 pracovníků ( 8 zaměstnanců TS a 3 pracovníci z ÚP ). Odpracovali celkem 1448 hodin. Technika, která byla na vyhrnování a posyp použita ( traktor Zetor, stroj Ladog, Multicar 25 a ruční fréza v Pěkově )  najezdila celkem  822 hodin.  Na toto zimní období byla také uzavřena smlouva o údržbě komunikací v okolních obcích s p. M. Kozárem  – úklid Honů a Pěkova, s p. V. Kohlem ml. -  úklid vedlejších komunikací v Hlavňově, Na Hvězdu a na Pohoř. Hlavní silnici z Hlavňova na Suchý Důl udržovala SÚS KHK. Celkové náklady na zimní údržbu 2017/2018 jsou kolem 820 000Kč vč. DPH.

Stanovení pořadí údržby komunikací

I. pořadí:

traktor: V Domkách, Radimovská, Tyršova, Husova, 17.listopadu (od křižovatky s Nádražní po náměstí), Nádražní (od České spořitelny po náměstí), Masarykovo náměstí, Tomkova, Na Sibiři až po Čukotku,

Ladog - traktor: K Vodojemu (posyp), Na Bělidle (posyp), Hvězdecká (posyp), K Sídlišti (posyp), K Drůbežárně (posyp), Smetanova (částečný posyp), Radešovská (posyp), Radešov

II. pořadí:

Ladog - traktor : Jiráskova, parkoviště za školou, komunikace před školou, Dvořákova, Dukelská, Mírová, Zahradní, Hvězdecká (od průchodu z náměstí po hřbitov), Na Prádle, Ke Koupališti, U Plovárny, Pod Klůčkem, Horní, Slunečná, Wihanova, Fučíkova, Gagarinova, kolem garáží pod Gagarinovou a nad domem čp. 397 (Maratonstav), tobogan od sidliště po Komenského náměstí, parkoviště u DPS, Pod Havlatkou, U Lesovny, Za Pekárnou, Malá Ledhuje, Žďárská-Malá Ledhuje, Na Letné.

III. pořadí:

1. Ladog - traktor: Soukenická, Malý Rynk, Ke Strážnici (dolní část), V Rokli (posyp), Ke Žděřině, Pod Jasany, Masarykovo nám. – Žďárská, Ochoz (částečný posyp), U Damiánky Příčná, Brandejsova od čp 447 po ulici K Vodojemu, U Opatrovny, ze Žďárské od čp. 243 k čp. 399, parkoviště před škvárovnou,

IV. pořadí:

1. Traktor, malotraktor, fréza: komunikace na Honech, v Pěkově (Na Drahách, u Čápů, u školy, u hasičárny), v Hlavňově (Malá Strana), na Hvězdu, z Hlavňova směr Suchý Důl po kravín, chodníky v Pěkově.

Zimní údržba komunikací v Pěkově a Honech se provádí na těchto úsecích:

a) příjezdová komunikace ze státní silnice na Hony a průběžné komunikace na Honech

b)příjezdová komunikace na „Malé Hony“ a k hájovně

c)komunikace „Na Drahách“ – z křižovatky státních silnic na Broumov a Teplice n. Met.

d)průběžná komunikace v Pěkově ze státní silnice na státní silnici od domu čp. 11 k domu čp. 18

Na úklid sněhu v těchto obcích je uzavřen smluvní vztah mezi organizacemi Technické služby Police nad Metují, s.r.o. a Milanem Kozárem.

Zimní údržba komunikací v Hlavňově a Polici nad Metují se provádí na těchto úsecích:

a) průběžná komunikace v Hlavňově tj. od farmy dojnic Družstva vlastníků k mostu přes hlavňovský potok

b) od domu čp. 40 komunikace na „Malé straně“

c) komunikace z Hlavňova na Hvězdu

d) místní komunikace ul. Ledhujská – od hranice k.ú. pod domem čp. 148 v Suchém Dole po křižovatku s krajskou komunikací do Suchého Dolu u domu čp. 37 v Polici nad Metují

e) pokračování místní komunikace Na Sibiři (Čukotka)

Na úklid sněhu v těchto obcích  je uzavřen smluvní vztah mezi organizacemi Technické služby Police nad Metují, s.r.o. a SÚS KHK, Václavem Kohlem ml.

Na ostatních místních komunikacích se zimní údržba neprovádí, případně se provede pouze v případě naléhavých potřeb.

Údržba účelových komunikací

Údržba účelových komunikací bude prováděna bez záruky až po zajištění úklidu místních komunikací specifikovaných v čl. 6 této organizační směrnice, podle možností správce komunikací.

Údržba podle této směrnice bude prováděna na těchto účelových komunikacích:

Police nad Metují - U Zahrádek, Na Letné, Ochoz od kř. u koupaliště směr Suchý Důl, cesta ke Žděřině, Na Struze, Na Splachově, část ulice V Rokli, Ke Strážnici, na Záměstí - cesty v kopci pod Žďárskou a cesta od č. p. 243 k hřebeni, od ulice Bělská za areálem CHKO, ke smuteční síni, pod Petrovicemi k firmě Oceltech

Radešov – od Radešova k Zákopanici a k č. p. 11.

Soubory ke stažení