+420 491 512 251

Zimní údržba města v sezóně 2016 - 2017

Fakta a čísla o zimní údržbě

Celkem zimní údržba (26.11.2016 – 28.2.2017):  1 005 827,36 Kč

Z toho práce (mzdy)      579 840,- Kč, tj. 2 431 odpracovaných hodin z toho 360 hodin přesčasových

Mechanizace                     242 359,- Kč, tj. 262 hod traktoru a Ladogu při pluhování  a cca 2 400 km najetých Multikárou a Ladogem při posypu

Materiál                              31 023,36 Kč, tj. 50 t štěrku, 28 t písku, 750 kg posypové směsi (CaCl) a 250 kg posypové soli (NaCl)

Subdodávky:                     152 605,- Kč (Kohl 119 tis. Kč, Kozár 26 tis. Kč, Lád 1500 Kč a zbytek Onderčo)

Všechny ceny jsou bez DPH.

Použitá technika v majetku TS:

Traktor Proxima rok výroby 2012 s pevnou zadní radlicí na vyhrnování komunikací

Ladog r.v. 2005 s pohyblivou přední radlicí a sypačem na vyhrnování a sypání vedlejších komunikací

Multikára M24 r.v. 1977 s přední pohyblivou radlicí na vyhrnování chodníků a místních komunikací

Multikára M25 r.v. 1997 se sypačem na sypání komunikací a chodníků

Malotraktor Hinomoto r.v. 2009 s přední pohyblivou radlicí na vyhrnování chodníků

Sněhové frézy 2 ks r.v.  na vyhrnování hřbitova a chodníků v Pěkově a Polici

Subdodavatelé:

Kohl ml. – vyhrnování Hlavňova vč. Malé Strany a Hvězdy, Čukotky, Pěkov – Na Drahách, Suchý Důl – Ledhujská

Kozár – vyhrnování Hony

Lád- vyhrnování Velké Petrovice – levá část podél Metuje

Onderčo – výpomoc při odstraňování kup sněhu z volných prostranství

Kohl st. ze Slavného v záloze při kalamitě

Subjektivní hodnocení:

Přes počáteční problémy se smlouvami na údržbu se skutečně „pár“ lidiček, na kterých stála zimní údržba, poprali s větším množstvím sněhu dobře.

Vyhrnování silnic a následný úklid větších hromad proběhlo dle našich možností ke spokojenosti. Horší to už bylo s chodníky. Zde byl znát boj nových zaměstnanců s technikou a časným raním stáváním. Nezkušenost při práci se sněhem byla znát i při ručním úklidu. Otázka kvalitního personálního obsazení je klíčová pro dodržení termínu na úklid sněhu, tady jsou značné rezervy. Likvidace ledovky z chodníků bez použití chemie bude problematické, v kritických chvílích viz e-maily, jsme spotřebovali za tři dny polovinu posypového materiálu a stále se to zdálo málo. Na připomínky občanů jsme se snažili okamžitě reagovat, i když tyto připomínky byly nad rámec organizační směrnice.