+420 491 512 251

Zimní údržba aktuálně

zimní údržba

                Zimní údržba aktuálně

Současné klimatické podmínky vyžadují posyp komunikací a chodníků. Technické služby zajišťují údržbu dle Plánu zimní údržby, ale i dle potřeb. Spolupracují s externími spolupracovníky, i se správou a údržbou silnic. Děkujeme za každé upozornění, žádost, kterým se snažíme vyhovět. Přesto všechno není v našich fyzických silách a možnostech zajistit 100% bezpečnost. Proto opět žádáme i Vás, spoluobčany o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost při pohybu na chodnících a komunikacích. Také prosíme řidiče, aby v době zimní údržby omezily stání na veřejných komunikacích, a tím nám umožnili provádět zimní údržbu plnohodnotně bez nutnosti se opakovaně s technikou vracet. A v neposlední řadě žádáme i majitelé nemovitostí, aby si zajistili shoz sněhu a rampouchů ze střech domů, neboť plnou odpovědnost za sníh na střeše, případně za ledové rampouchy na domě, nese vždy majitel objektu. Nese jak právní odpovědnost za způsobené škody na majetku, tak i případná zranění kolemjdoucích osob.

Prosincová zimní údržba v číslech:

V prosinci 2018 bylo při zimní údržbě města odpracováno 243 hodin, 11 hodin naježděno na traktoru, 59hodin vozidlem Ladog, 16 hodin Multikárou se sypačem a 9 hodin v malotraktoru. Bylo použito 25t štěrku, 15t písku a vysypáno 40kg soli. Celkem nás zimní údržba v posledním měsíci loňského roku stála 243 000Kč ( cena včetně nakupovaných služeb ).

                                                                            Děkujeme za pochopení i případnou pomoc.

                                                                                                     Pracovníci TS                                                                                                 

Zpět