+420 491 512 251

Zimní údržba aktuálně

 Aktuálně k zimní údržbě.

Denně od 2,30 hod do pozdních odpoledních hodin se zaši zaměstnanci věnují zimní údržbě komunikací a chodníků. Někomu se to zdá málo a považují zimní údržbu za nedostatečnou. Asi jsme si odvykli za poslední tři zimy, že dokáže být i více sněhu a jeho úklidu trvá i delší dobu. Snažíme se dle našich možností, jak technických, tak i personálních, aby město bylo na všech požadovaných komunikacích a chodnících sjízdné a schůdné. Pokud máte k této problematice konstruktivní připomínky, rádi jej uvítáme na níže uvedených telefonních číslech.

                                                           Ing, Pavel Kalibán - jednatel TS

               Vážení spoluobčané,

sněhová nadílka přináší radosti i starosti.

                Technické služby provádějí zimní údržbu města Police nad Metují, Radešova, Pěkova, Honů a Hlavňova dle Plánu zimní údržby svými i externími pracovníky. Spolupracujeme se správou a údržbou silnic. Snažíme se reagovat na Vaše přání a podněty. Prioritou jsou zdravotnická a sociální zařízení, školy, školky, autobusové nádraží, zastávky, kontejnerová stání… Kontaktní osobou je Michal Mucha – 602 772 284. Koordinaci provádí městská policie – Petr Zima 602 117 156 -  a Jaroslav Valchař – 602 280 065.

                Standardní problémy nám dělají dlouhodobě zaparkovaná auta na městských komunikacích. Některé úseky musíme aktuálně se souhlasem dopravního inspektorátu řešit změnou dopravního značení – např. v Nádražní ulici, kde se stupňují stížnosti především řidičů autobusů na nepřehledné situace.

                 Děkujeme za pochopení, trpělivost i případnou pomoc.                                                                               Ida Jenková - starostka

Zpět