+420 491 512 251

Zimní údržba 12. - 13. 2. 2018

Zima se opět přihlásila o slovo, a tak pracovníci technických služeb vyjeli ...

Hrnčíř - ruční pluhování autobusových zastávek, přechodů po chodce, schodů u Policie ČR a fy. Soukup a také části chodníků ve středu města, bylo zahájeno v 18:30hod.

Rubáček - pluhování traktorem bylo zahájeno ve 21:30hod. - práce dle operačního plánu zimní údržby

Beran, Matoulek - od 4:30hod. frézování chodníků v Pěkově

Kops, Kozár - zahájeno ve 4:30hod. - práce Multicarou + ruční posyp vozovek a chodníků  dle operačního plánu zimní údržby

Zinke - práce s malotraktorem zahájeny ve 4:30hod. - pluhování chodníků v Polici nad Metují dle operačního plánu zimní údržby.  

Zpět