+420 491 512 251

Příprava na zimu

zimaPřestože venku stále panuje podzimní počasí a zaměstnává nás hlavně úklid spadaného listí, kterého se zatím na kompostárnu odvezlo více jak 10 vleků, tak nezahálíme ani s přípravou techniky na zimní údržbu. Vždyť vloni jsme poprvé vyjížděli již 19. listopadu! I letos jsme připraveni. Ve skladu máme nakoupený posypový materiál – cca 80 t suchého štěrku, 20 t písku a posypovou sůl, která se používá pouze při vyhlášení kalamitního stavu, kdy se přisypává do písku. Připravené jsou i stroje. Traktor Zetor Proxima se sněhovou radlicí, který slouží k vyhrnování sněhu ze silnic, stroj Ladog s radlicí a posypem a malotraktor Hinomoto, které používáme především k vyhrnování chodníků. Dále máme k dispozici Multikáru se sypačem a tři sněhové frézy.

Po městě budou rozmístěny dvě nové plastové nádoby o objemu 200litrů na posypový materiál s pískem. Jedna nádoba bude umístěna na křižovatce ulic Na Sibiři a Smetanova, vedle domova důchodců. Druhá nádoba v křižovatce ulici Jiráskova a K vodojemu. Tyto nádoby budou průběžně doplňovány a jejich obsah kontrolován. Na ohlášení občanů budou doplňovány i dříve v závislosti na potřebě. Následný úklid písku, popř. štěrku zajistí obec a to s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. V průběhu zimního období nebude úklid posypového materiálu z komunikací probíhat.

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy souvislá vrstva sněhu dosáhne alespoň 5ti cm. Poté – nejpozději do 30ti minut (v mimopracovní dny do 45ti minut) vyjíždějí naše vozy vyhrnovat komunikace podle schváleného Plánu zimní údržby. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Ruční úklid sněhu se provádí pouze za denního světla, z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový druh práce provádí. S posypem se začíná až po odstranění sněhu.

Přes všechnu připravenost a snahu nejsme schopni zajistit sjízdnost a hlavně schůdnost všech komunikací a chodníků tak, aby byly zcela bezpečné. Proto žádáme Vás, občany, abyste přizpůsobili chůzi aktuálnímu stavu chodníku, který je pro zimní období obvyklý a také věnovali pozornost stavu povrchu ( zamrzlé kaluže či kluzkost ve stínu stromů či budov….).

V souvislosti se zimní údržbou také vyvstává každoroční problém, kdy auta zaparkovaná na komunikacích a chodnících tvoří překážku při údržbě. Tato auta pak musí technika složitě objíždět a místa zůstávají neošetřeny a vzniká zde zvýšené nebezpečí nehod nebo úrazů. Proto již předem apelujeme na občany – řidiče, aby své vozy parkovali na místech k tomu určených a nebránila tak v průjezdu techniky.

Děkujeme všem občanům za pochopení a pomoc při řešení problémů spojených se zimní údržbou a věříme, že nám zimní nadílka přinese radost a ne starost.

                                                                                                                             TS

Zpět