+420 491 512 251

Úprava prostor za hřbitovem

Na jaře započaly práce na úpravě městských prostor za hřbitovní zdí. Došlo k úpravě panelové cesty, k jejímu zpevnění a prodloužení, aby se auto při dovozu a odvozu kontejnerů nemuselo točit přes travnaté plochy. Dále byla technickými službami naistalována nová brána, plot bude dodán externí firmou.

panelová cesta u hřbitova2   brána hřbitov  brána hřbitov

 

Zpět