+420 491 512 251

Ukončení zimní údržby.

Letošní zima skončila. Z pohledu technických služeb byla průměrná. Bylo sice méně sněhu, méně se vyhrnovalo, ale bylo více mrazivých dnů při kterých bylo potřeba více sypat solí a inertním materiálem. Toho bylo spotřebováno celkem 139 t, což je více, než v přechozích letech.

Poprvé v letošní sezóně vyjížděly sypače 20. listopadu 2017, naposledy 18. března 2018, celkem vyjížděly 23krát. Na zimní údržbě města se podílelo 11 pracovníků ( 8 zaměstnanců TS a 3 pracovníci z ÚP ). Odpracovali celkem 1448 hodin. Technika, která byla na vyhrnování a posyp použita ( traktor Zetor, stroj Ladog, Multicar 25 a ruční fréza v Pěkově )  najezdila celkem  822 hodin.  Na toto zimní období byla také uzavřena smlouva o údržbě komunikací v okolních obcích s p. M. Kozárem  – úklid Honů a Pěkova, s p. V. Kohlem ml. -  úklid vedlejších komunikací v Hlavňově, Na Hvězdu a na Pohoř. Hlavní silnici z Hlavňova na Suchý Důl udržovala SÚS KHK. Celkové náklady na zimní údržbu 2017/2018 jsou kolem 820 000Kč vč. DPH.

O tom, že zima  už definitivně skončila , svědčí snad i to, že pracovníci TS připravují stroje na sezónu letní:-)

                                                konec zimy - údržba stroje

Zpět