+420 491 512 251

Příprava koupaliště na letní sezónu začala

koupaliště logoPrvní údržbové práce na koupališti započaly už na konci března. Pracovníci TS odstranili startovací bloky, které už byly v havarijním stavu a na těchto plochách opravili i opadané obklady. Pokáceli dva stromy, které nadzdvihávaly terén a také bránily přístupu odpoledního slunce, které je pro naše koupaliště, které nemá ohřívanou vodu, velkých přínosem. Stromy budou v nejbližší době nahrazeny stromky novými stejného druhu. Počasí uplynulých dní údržbovým pracím na koupališti zrovna moc nepřálo, ale jakmile se umoudřilo, tak pracovníci TS pokračují vypouštěním a mytím bazénových van a výměnou opadaných dlaždic za nové. V plánu je úprava prostranství okolo bazénů ( oprava, vyčištění dlažby ), úprava travnatých ploch, výmalba prostor a jiné potřebnosti, které jsou  nezbytné pro bezproblémový provoz.

Filtry, které v loňském roce zapříčinily havárii, budou nahrazeny novými. Ty pro nás vyrábí firma Bazény Machov. Již máme zpracovanou Dokumentaci na výměnu technologie úpravny vody, která po 20ti letech používání dosluhuje. K realizaci oprav bude docházet postupně během několika příštích let.

Pokud bude počasí přát, tak předpokládaný termín otevření koupaliště je sobota 15. 6. 2019.

  

 

Zpět