+420 491 512 251

Otevření městské kompostárny

hlánaOd 1. dubna 2020 bude otevřena městská kompostárna - vedle areálu odpadového sběrného dvora. Z důvodu nouzového stavu bude ale otevřena pouze dva dny v týdnu a se zkrácenou otevírací dobou: ve středu od 15 do 17 hod. a v sobotu od 9 do 11hodin.

Do kompostárny je možné odkládat bioodpad rostlinného původu ze zahrad a ostatních ploch zeleně, tedy trávu, listí, rostliny vč. plevelů, úrodu, větve a drobné dřevo, piliny apod.

Po příjezdu do kompostárny je nutné doložit bydliště, předložit doklad o zaplacení odpadového poplatku a řídit se pokyny obsluhy.

Zpět