+420 491 512 251

Oprava kanalizace u Domu s pečovatelskou službou.

Nedostatečný odtok odpadních splaškových vod z přistavěné části DPS vedl k odkrytí staré splaškové kanalizace a celkové rekonstrukci časti kameninové kanalizace mezi dvěma šachtami před vchodem do DPS. Problém s nedostatečným odtokem se projevil již v zimě a řešil se odčerpáváním odpadní vody fekálem pana Čižinského. Průchodnost kanalizace se nepodařilo obnovit ani tlakovým čištěním. Z tohoto důvodu bylo nutné tento úsek vyměnit.

Oprava kanalizace u DPS. K odkrytí kanalizace mohlo dojít až po dostatečném rozmrznutí zeminy, tedy až začátkem dubna. Na místě se rozhodlo, že se musí vyměnit celá část staré kameninové kanalizace mezi šachtami. Vlastní výkop byl dost náročný, neboť v zemi byly ukryty části původního asfaltového koberce, výkop se zasypával mokrou zeminou a hloubka u dolní šachty byla přes 2,5 metru. I když celkový spád kanalizace mezi šachtami byl dostatečný, přes 30 cm, v půlce trasy se musel výkop ručně upravit z důvodu křížení s dalšími sítěmi a také původní trasa v těchto místech vedla mírně do kopce. Během dvou dnů se pracovníkům technických služeb povedlo rekonstruovat poškozenou část.

Dík patří především pánům Rubáčkovi, Zinkemu, Beranovi a Matoulkovi, kteří v náročných podmínkách mokrého a smradlavého výkopu pracovali dlouho po ukončení pracovní směny.

Zpět