+420 491 512 251

Odvoz materiálu

MANabídka odvozu materiálu

Technické služby Police nad Metují nabízejí odvoz odpadu.  Zajistíme přistavení kontejneru a odvoz odpadu na povolené skládky ( Rtyně v Podkrkonoší, Velké Poříčí,...). K dispozici máme několik typů kontejnerů ( max. 5t odpadu ).

Celková cena se skládá z položek za:

1)      počet ujetých kilometrů ( dle ceníku TS: 24,-Kč bez DPH / 1 km )

2)      přistavení kontejneru / vyložení ( dle ceníku TS: 30,-Kč bez DPH / 15 minut )

3)      „skládkovné“ ( poplatek a cena za uložení odpadu ) –  je závislé na druhu a množství  odpadu ( max. částka cca 1500,-Kč vč. DPH/1 t )

Odvezeme: domovní odpad ( starý nábytek, aj. ), stavební suť ( beton, cihly, omítky,…), dřevo ( ze staveb a demolicí ), biodpad ( větve aj. )

 Neodvezeme: nebezpečný odpad ( eternit, obaly od barev, laků, ředidel, olejové filtry, kyseliny, rozpouštědla,…),  pneumatiky, autobaterie, elektroodpad ( lednice, mrazáky, televizory, monitory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, elektrošrot ).

Likvidace tohoto odpadu je možná ve sběrném dvoře v Polici nad Metují.

Zpět