+420 491 512 251

Nový bezdrátový rozhlas - výzva k připomínkování

nový rozhlasV rámci projektu Protipovodňová opatření pro město Police nad Metují, podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, dokončila minulý měsíc firma Empemont s.r.o. Valašské Meziříčí instalaci lokálního výstražného a varovného systému na území města, který je společně s digitálním povodňovým plánem součástí realizace tohoto projektu. Vedle hladinového čidla a vodočetné latě na Ledhujce, srážkoměru na základní škole a nové sirény na hasičské zbrojnici, je největší položkou nový bezdrátový městský rozhlas s vysílacím pracovištěm na radnici a signálovým převaděčem v Pěkově. Ve všech částech města bylo podle projektu instalováno celkem 108 hlásičů s 270 ks nových reproduktorů. Z důvodu optimálního nastavení systému, včetně nového rozhlasu, bude celý březen probíhat jeho zkušební provoz. 
Chtěli bychom proto požádat všechny občany, o jakékoliv připomínky k novému rozhlasu, především k jeho hlasitosti a slyšitelnosti v různých částech města, s uvedením čísla, kterým jsou všechny hlásiče označeny, aby mohl dodavatel upravit nastavení. Připomínky hlaste do sekretariátu polické radnice. Věříme, že se podaří celý systém „vyladit“ ke spokojenosti většiny občanů a bude městu dobře sloužit.    

Zpět