+420 491 512 251

Novinky TS listopad 2022

V uplynulém měsíci jsme s kolegy navštívili další z bytových domů napojených na dálkové vytápění z kotelny na sídlišti a vysvětlovali jsme jejich obyvatelům současný vývoj na trhu s plynem a jaký to všechno má vliv na současnou a budoucí cenu tepla a teplé vody. Seznamovali jsme je také s kroky, které ve spolupráci s městem činíme v rámci údržby a rozvoje současné sítě dálkového vytápění. Momentálně dokončujeme projekční práce na akci zahrnující jak rekonstrukci stávající sítě dálkového vytápění, tak možnost jejího prodloužení.  Jak tento projekt dopadne v žádosti o dotaci z vypsaného programu ministerstva průmyslu budeme vědět snad do konce roku 2022 a budeme vás o něm samozřejmě dále informovat.

Na přelomu listopadu a prosince očekáváme také konečné rozhodnutí společnosti ČEZ ENERGO o termínu spuštění letos instalované kogenerační jednotky v kotelně na sídlišti, abychom mohli dopočítat přesnou kalkulaci ceny tepla na rok 2023.

Jak jste možná zachytili ve sdělovacích prostředcích, tak evropské zásobníky zemního plynu jsou plné až po okraj. Vypadá to tedy, že co se týká dodávky plynu, tak by letošní zima měla proběhnout bez komplikací, problémem samozřejmě zůstane jeho vysoká cena. Budeme všichni doufat, že letošní zima nebude nijak extrémně mrazivá, abychom spotřebovali plynu co možná nejméně a v zásobnících ho tak zůstalo po zimě dost při jejich plnění na zimu příští.

Na čistírně odpadních vod se připravujeme na nárůst ceny elektřiny od ledna příštího roku. Během podzimních měsíců proběhla změna způsobu vytápění, kdy z původního topení pomocí elektrokotle s akumulační nádrží přešla ČOV na vytápění pomocí propanu. V době vydání článku už bude doufám vše úspěšně dokončeno a areál bude spotřebovávat podstatně snížené množství elektřiny.  Mimochodem denní spotřeba při procesu čištění odpadních vod se pohybuje mezi  1000-1500 kWh elektrické energie v závislosti na potřebách technologie, vyšší spotřeba je v zimních měsících. Současně se nám po dlouhé úřední bitvě podařilo získat souhlas distribuční společnosti  s umístěním fotovoltaické elektrárny na střechách budov ČOV a nyní ve spolupráci s vedením města hledáme možnosti financování. Rádi bychom co nejdříve začali vyrábět část spotřebované elektřiny přímo na místě a tím zmírnili rostoucí náklady na úpravu odpadních vod.

Zpět