+420 491 512 251

Městská kanalizace a kanalizační přípojky

Stále častěji se nás obracejí poličtí občané ohledně problémů s kanalizací. Nejčastěji se jedná o ucpané WC či neodtékající kanalizaci z domů či nemovitostí. Technické služby spravují hlavní ( páteřní ) kanalizaci, která je  majetkem města. Zajišťují její údržbu a v případě potřeby opravu.  Kanalizační přípojky, které odvádějí z domů či jiných nemovitostí splaškovou ( odpadní ) vodu nejsou majetkem města, ale jsou vždy majetkem k dané stavbě, popř. pozemku. Proto za její údržbu a opravy zodpovídá dle Zákona č. 274/2001 Sb. ( Zákon o vodovodech a kanalizacích ) majitel této stavby nebo pozemku.  Pouze v případě destrukce nebo údržby kanalizačním přípojky na veřejném prostranství zajišťuje její opravu provozovatel – technické služby.

 V případě nejasností při řešení problémů kontaktujte nás ( www.tspolice.cz ) nebo se přímo obracejte na místní instalatérské firmy nebo firmy provádějící čištění a opravy kanalizací ( p.Čižinský, VAK Náchod, VODA CZ ).

Zpět