+420 491 512 251

Jaká byla letošní sezóna na koupališti?

koupalištěLetošní sezónu na koupališti jsme díky příznivému počasí mohli zahájit již 10. 6. 2019. Červen se stal měsícem s největší návštěvností – 4771 návštěvníků. Celková návštěvnost za letošní sezónu, která trvala 84 dní, byla 10 943 návštěvníků. Z grafu lze vyčíst, že za posledních 10 let má návštěvnost koupaliště vzrůstající tendenci, za to jsme samozřejmě rádi.

Počasí bohužel moc nepřálo. Horké dny s tropickými teplotami často střídal déšť a brány koupaliště tak musely zůstat veřejnosti uzavřeny. Zatímco v červnu šlo pouze o 3 dny, v červenci bylo těchto dní 14 a v srpnu 8 dnů. Dnem s největším počtem návštěvníků se stala hned první prázdninová neděle, kdy si přišlo zaplavat 501 návštěvníků.

Pro nadcházející sezónu je připraven projekt rekonstrukce koupaliště - plaveckého bazénu, rekonstrukce úpravny vody a rozvodů vody. V současné době jednáme o tom, zda celá rekonstrukce koupaliště proběhne najednou nebo po etapách. Případné rekonstrukce by však neměly ohrozit další letní sezónu.

Za všechny zaměstnance koupaliště, kteří se starali o jeho provoz – strojníci, plavčíci, pokladní, uklízečka, obsluha občerstvení... Vám návštěvníkům děkujeme za přízeň a budeme se těšit zase napřesrok!

TS