+420 491 512 251

Kogenerační jednotka

TedomV minulém vydání Polického měsíčníku jsme slíbili vysvětlení pojmu a význam kogenerační jednotky.

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Kogenerační jednotku tvoří nejčastěji generátor na výrobu elektřiny poháněný většinou spalovacím motorem na zemní plyn, tak je tomu i v našem případě. V méně častých případech je poháněný bioplynem, plynovou či parní turbínou. Příkladem je elektrárna v Opatovicích nad Labem, která teplem napájí část Hradce Králové, Pardubice a Chrudim.

Rozdíl mezi běžnou výrobou elektřiny a tepla a kombinovanou výrobou prostřednictvím kogenerační jednotky je následující: Běžná výroba elektřiny a tepla probíhá odděleně. Elektřina se nejčastěji vyrábí v uhelných či jaderných elektrárnách, kde při výrobě elektrické energie vzniká velké množství tepla, které se však dále nevyužívá a je vypouštěno do ovzduší. Výroba elektřiny tak vyžaduje podstatně větší množství paliva než při využití kombinované výroby kogenerační jednotkou. Výroba tepla probíhá většinou ve spalovnách odpadů, v teplárnách nebo pomocí geotermální energie nebo v elektrárnách pomocí kogenerace. Vedle konvenčních paliv jako olej, plyn, uhlí a odpad se čím dál více uplatňuje především biomasa. Stále častější jsou pokusy integrovat solární energii.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla tak oproti běžné výrobě energií umí teplo využít efektivně a zužitkovat ho na teplo do otopné soustavy a na ohřev užitkové vody s nižšími požadavky na vstupní palivo a je také šetrnější k životnímu prostředí.

 princip kogenerační jednotky

              Ukázka účinnosti kogenerační jednotky oproti běžné výrobě tepla a elektrické energie. ( zdroj: www.cezenergo.cz )

 V Polici nad Metují byla plynová kogenerační jednotka zn. TEDOM MT 140SP uvedena do provozu již v roce 1997. Jednotka funguje v režimu do 3000 hodin ročně, což je k poměru státních příspěvků nejvýhodnější režim. Odpadní teplo se zužitkovává k doplňkové výrobě tepla pro vytápění a ohřev užitkové vody. Za dobu provozování prošla kogenerační jednotka dvěma generálními opravami. V současnosti, po více jak 20 letech dosluhuje a proto zástupci města zvažují nákup nové. Současné kogenerační jednotky jsou již výkonnější a splňují přísnější emisní limity.

Zpět