+420 491 512 251

Jarní úklid

Už v týdnu před Velikonocemi zahájili pracovníci technických služeb jarní úklid, který zahrnuje nejenom čištění místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, schodišť a parkovišť, ale také vyhrabávání travnatých ploch veřejné zeleně v parcích a na dětských hřištích.

Úklid komunikací a chodníků probíhá podle plánu, ze středu města paprskovitě do okrajových částí města. Přednostně tam, kde je větší koncentrace chodců ( u základní školy, u mateřských škol, sídliště apod. ).

Dle smlouvy uzavřené s městem mají technické služby povinnost dokončit úklid do 30. dubna. Věříme, že počasí bude přát a stihneme přibližně 25O tun inertního posypového materiálu do této doby uklidit. Přesto se nebráníme pomoci z Vaší strany. Pokud se najdou dobrovolníci, kteří zametou veřejné prostory před svými domy před příjezdem čistící techniky, mohou ponechat tyto uliční smetky na kupičkách při krajnici vozovky a v případě, že nás budou informovat ( telefonem, emailem ), rádi přijedeme a smetky odvezeme k dalšímu zpracování.

Těmto dobrovolníkům předem děkujeme a věříme, že společným úklidem veřejných prostor přispějeme k příjemné atmosféře těchto jarních dnů.

Zpět