+420 491 512 251

Instalace nové kogenerační jednotky

Od června letošního roku na kotelně - sídlišti probíhají montážní a instalační práce na nové kogenerační jednotce. Tento zdroj tepelné a elektrické energie doplní a částečně nahradí stávající zdroje tepla, centrálního zásobování v lokalitě na sídlišti. Investor ČEZ Energo musel nejprve provést celou řadu stavebních úprav na objektu kotelny a to především otvory pro nastěhování vlastní jednotky, pro vzduchotechniku a kouřovody, nové základy pro kogenerační jednotku, trafostanici a akumulační nádrž. Dále dodavatelské firmy prováděly celou řadu přepojení stávajících rozvodů kanalizací, teplé a studené vody. V současné době probíhají práce na propojení plynových rozvodů k nové jednotce a teplovodních rozvodů do stávajícího systému. Veškeré činnosti probíhají za plného provozu kotelny a snažíme se spolu s dodavatelem stavby minimalizovat odstávky, dodávky teplé vody odběratelům na sídlišti. Stavební a montážní práce budou trvat do konce října, následně budou probíhat práce na zprovoznění jednotky, provozní zkoušky a revize. S dodávkou tepelné energie do stávajících rozvodů tepla se počítá od začátku roku 2022.

Soubory ke stažení

Zpět