+420 491 512 251

Celoplošná deratizace

 

deratizaceV říjnu proběhla ve městě a okolí podzimní celoplošná deratizace. Kontrola účinnosti probíhá v těchto dnech. V případě potřeby budou nástrahy položeny znovu. Pokud tedy víte o místě se zvýšeným výskytem hlodavců, informujte nás na emailu: evidence@tspolice.cz nebo na tel.: 602 772 284

Deratizační opatření jsou povinností vyplývající ze zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Celoplošná deratizace je prováděna 2x v průběhu kalendářního roku ( jaro – podzim ). Nástrahy jsou pokládány především do kanalizačních šachet a do nor. Důležitou podmínkou k provedení deratizačního opatření na veřejném prostranství je právě zjištění místa výskytu – nory hlodavců. V takovém případě dojde k pokládce nástrah a zahrnutí nory zeminou. Obvykle za dva týdny je provedena vizuální kontrola. Pokud došlo k obnovení nory, postup se opakuje tak dlouho, dokud nora nezůstane zahrnuta ( tzn., že hlodavčí populace není aktivní ) . V případě, že dochází k vylézání hlodavců z kanalizace, návnady jsou zavěšeny do kanálů. Nelze pokládat nástrahy pouze volně na ulici či do zeleně, kde hrozí riziko náhodného požití.  V případě potřeby se provádí i deratizace dílčí, tzn. ohnisková. Jde o okamžitou reakci na zjištěný výskyt hlodavců na veřejných prostranstvích ( nejčastěji okolo kontejnerových stanovišť, v městské zeleni, kanalizaci i v domech ).

Deratizaci provádí specializovaná firma Prouza z Nového Města nad Metují, která používá deratizační prostředky s atestem hlavního hygienika České republiky. Upozorňujeme, že návnady nejsou nebezpečné domácím zvířatům ( psům či kočkám ), přesto je vhodné omezit jejich volný pohyb, aby nedošlo ke zbytečnému vyhrabání a pozření jedovaté nástrahy.   

Aby byla účinnost deratizace co nejúčinnější a celá akce proběhla úspěšně je vhodné, aby se do deratizace zapojili i vlastníci soukromých objektů ve kterých se hlodavci taktéž vyskytují.

Zpět