+420 491 512 251

Úvod> Služby> Místní hospodářství> Údržba komunikací

Údržba komunikací

Soupis komunikací a chodníků ve správě TS

       směr od  levý chodník  pravý chodník
č.  Místní komunikace  délka m    m  m2  m  m2
1  17.listopadu  71  náměstí  80/460  100/920  80/600  100/1350
2  Dukelská  253  sídliště  256  390  250  369
3  Dvořákova  327  hřbitova  225  340  225  340
4  Fučíkova  190   kotelny  170   340  170   370
5  Gagarinova  427   kotelny  170   200    
6  Horní  252   kotelny  245   350  245   320
7  Husova  70   Havlatky  95   190  170   260
8  Husova   105     100   180  25   50
9  Hvězdecká   208   hřbitova  120   180  120   180
10  Hvězdecká - álej   120            
11  Jiráskova  393   hřbitova  301   850  105   263
12  K Drůbežárně  187   Ostašský  220   340  15   30
13  K Sídlišti  220   Ostašský  135/65   270/98  135   280
14  K Vodojemu  1195  Krčmy  195   390     
15  Ke Koupališti  650           
16  Ke Strážnici  100  náměstí  50   70  30  50
17  Komenského nám.  43          
18  Kostelní  190    162    163  
19  Ledhujská  740          
20  Malá Ledhuj  398  hřiště  229  322  190   285
21  Malý Rynk  125          
22  Masarykovo nám.  3867    372  1020    
23  Mírová  252  sídliště  215  330  215   315
24  MJK Zděřina  1740           
25  MK do Radešova  1330           
26  MK nad Letnou  294           
27  MK Radešov  422           
28  Na Babí  0   kostela  265/150  500/300  420  750
29  Na Bělidle  265   školy  83/185  180/280  80  160
30  Na Prádle  38   Tomkovy   70  100  85  110
31  Na Sibiři  1170   města   315/50  600/80  660/45  1320/63
32  nad Žďárskou (Šedek)  35           
33  Ostašská  0  města   100/50  170/125  108/620  270/1240
34  Ostašská - mezi domy  300          
35  Pod Havlatkou  134  Havlatky   65/60  130/120  105/30  230/60
36  Pod Jasany  90            
37  Pod Klůčkem  390   sídliště   330  500  330  500
38  přeložka  0   Penny  300  600  320  640
39  Příčná  107           
40  Rtyňka u čp. č. 397  61           
41  Slunečná  245           
42  Smetanova  140   Bukovice  50  70  183  183
43  Soukenická  258   Žďárské      198  315
44  Spojka nám. - nádražní  46   náměstí  19  36  35  70
45  Tyršova  252  Kovopolu  75/60  150/120  75/60  130/120
46  U Damiánky  417          
47  U Lesovny  388          
48  U Opatrovny  119  Petrovic  70  80  30  30
49  ulička podél masny  240          
50  V Rokli  120          
51  Wihanova  260          
52  Zahradní  226  školy  30  50  80  100
53  Žďárská  0  Žďára  230  340    
     19470      11340    10853

Technické služby se starají podle výše uvedeného seznamu komunikací a chodníků o opravy povrchů, opravy obrubníků, zábradlí, opravy a čištění kanalizačních vpustí a propustků apod. Samozřejmostí je celková průběžná péče o čistotu komunikací a chodníků.

Technické služby provádějí značení místních komunikací dopravními značkami, včetně vodorovného značení na základě schváleného požadavku Dopravním inspektorátem v Náchodě.

Úklid sněhu a zajišťování sjízdnosti místních komunikací je prováděn podle schváleného Plánu zimní údržby, který je vnitřní směrnicí Města Police nad Metují. Do zimní údržby je zahrnutý i jarní úklid inertních posypových materiálů.

Plán zimní údržby

Webové stránky vytvořil Acceler