+420 491 512 251

Úvod> Pro občany> Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod

Vodné a stočné pro rok 2017

 Stočné pro obyvatele Policka připojené kanalizační sítí na ČOV, která je v majetku města Police nad Metují.

Vodné z veřejné sítě (VaK Náchod)

37,10 Kč/m3

Stočné s napojením na ČOV

36,75 Kč/m3

Stočné bez napojení na ČOV (jen kanalizace)

11,50 Kč/m3

Stočné pro průmyslové vody (účtuje TS Police)

45,80 Kč/m3

Čištění dovezené OV (účtuje TS Police)

255,48 Kč/m3

Odstředění a sušení kalů (účtuje TS Police)

300,00 Kč/m3

Kalkulace ceny vodného je možné shlédnout na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Náchod www.vakna.cz. Kalkulace ceny stočného pro obyvatele Policka připojené k ČOV města Police nad Metují pak na našich www stránkách.

Pro úplnost uvádím ceny vodného a stočného minulých roků v Kč / m3 včetně DPH (ceny jsou ovlivněné i změnou sazby DPH v letech 2010, 2011 a 2012)

                                                               VaK Náchod                                      Police

                                               vodné                  stočné                                 stočné

rok 2016                              36,56                     35,82                                    35,17

rok 2015                              36,57                     35,81                                    33,48

rok 2014                              35,88                     35,12                                    32,57

rok 2013                              35,10                     32,97                                    30,56    

rok 2012                              32,78                     32,58                                    30,19

rok 2011                              30,07                     29,89                                    29,60

rok 2010                              28,49                     28,38                                    29,60

Cena stočného pro čističku odpadních vod Police nad Metují je limitovaná SFŽP (Státní fond životního prostředí), který spolufinancoval revitalizaci ČOV a tímto institutem byla stanovena pro rok 2017 na hodnotu 38,95 Kč/m3 s možnou tolerancí – 10%. Při výpočtu kalkulace se pohybujeme na možné spodní hranici ceny, aby především pro občany města Police nad Metují byla toto cena co nejpřijatelnější.

Soubory ke stažení

Webové stránky vytvořil Acceler