+420 491 512 251

Čistírna odpadních vod

                                                                     Vodné a stočné pro rok 2018

Ceny stanovené společností VaK Náchod a.s. pro obyvatele a firmy, které jsou v obchodním vztahu s dodavatelem služeb VaK Náchod a.s. a jsou připojené kanalizační sítí na ČOV v majetku VaK Náchod a.s.

Vodné

37,80 Kč/m3

Stočné s napojením na ČOV

38,41 Kč/m3

 

Stočné pro obyvatele a průmysl Policka připojené na městskou kanalizační síť a ČOV, která je v majetku města Police nad Metují.

Stočné s napojením na ČOV

38,41 Kč/m3

Stočné bez napojení na ČOV (jen kanalizace)

12,08 Kč/m3

Stočné pro průmyslové vody (účtuje TS Police)

48,71 Kč/m3

Čištění dovezené OV (účtuje TS Police)

230,00 Kč/m3

Odstředění a sušení kalů (účtuje TS Police)

300,00 Kč/m3

 

Výše uvedené ceny jsou pro konečného uživatele a jsou s DPH (15%).

Kalkulace ceny vodného je možné shlédnout na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Náchod www.vakna.cz. Kalkulace ceny stočného pro obyvatele Policka připojené k ČOV města Police nad Metují pak na stránkách Města Police nad Metují - www.meu-police.cz  a Technických služeb Police nad Metují,s.r.o. - www.tspolice.cz.

Pro úplnost uvádíme ceny vodného a stočného minulých roků v Kč / m3 včetně DPH (ceny jsou ovlivněné i změnou sazby DPH v letech 2011 a 2012)

  VaK  Náchod Police
  vodné stočné stočné
rok 2017 37,10 36,89 36,75
rok 2016 36,56 35,82 35,17
rok 2015 36,57 35,81 33,48
rok 2014 35,88 35,12 32,57
rok 2013 35,10 32,97 30,56
rok 2012 32,78 32,58 30,19
rok 2011 30,07 29,89 29,60

                                                 

Cena stočného pro čističku odpadních vod Police nad Metují je limitovaná SFŽP (Státní fond životního prostředí), který spolufinancoval revitalizaci ČOV a tímto institutem byla stanovena pro rok 2018 na hodnotu 41,37 Kč/m3 s možnou tolerancí – 10%. Při výpočtu kalkulace se pohybujeme na možné spodní hranici ceny, aby především pro občany města Police nad Metují byla toto cena co nejpřijatelnější.

‌                       

Soubory ke stažení