+420 491 512 251

Čistírna odpadních vod

Vodné a stočné pro rok 2019

Stočné pro obyvatele a průmysl Policka připojené na městskou kanalizační síť a ČOV, která je v majetku města Police nad Metují.

Stočné s napojením na ČOV

39,93 Kč/m3

Stočné bez napojení na ČOV (jen kanalizace)

12,68 Kč/m3

Stočné pro průmyslové vody (účtuje TS Police)

48,03 Kč/m3

Čištění dovezené OV (účtuje TS Police)

230,00 Kč/m3

Odstředění a sušení kalů (účtuje TS Police)

300,00 Kč/m3

 

Ceny stanovené společností VaK Náchod a.s. pro obyvatele a firmy, které jsou v obchodním vztahu s dodavatelem služeb VaK Náchod a.s. a jsou připojené kanalizační sítí na ČOV v majetku VaK Náchod a.s.

Vodné                                                 40,42 Kč/m3      

Stočné s napojením na ČOV        40,48 Kč/m3

Výše uvedené ceny jsou pro konečného uživatele a jsou s DPH (15%)

Kalkulace ceny vodného je možné shlédnout na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Náchod www.vakna.cz. Kalkulace ceny stočného pro obyvatele Policka připojené k ČOV města Police nad Metují pak na stránkách Města Police nad Metují www.meu-police.cz  a Technických služeb www.tspolice.cz.

Pro úplnost uvádím ceny vodného a stočného minulých roků v Kč / m3 včetně DPH (ceny jsou ovlivněné i změnou sazby DPH v letech 2011 a 2012)

                                                               VaK Náchod                                       Police

                                               vodné                  stočné                                  stočné

rok 2018                              37,80                     38,41                                     38,41

rok 2017                              37,10                     36,89                                     36,75

rok 2016                              36,56                     35,82                                     35,17

rok 2015                              36,57                     35,81                                     33,48

rok 2014                              35,88                     35,12                                     32,57

rok 2013                              35,10                     32,97                                     30,56    

rok 2012                              32,78                     32,58                                     30,19

rok 2011                              30,07                     29,89                                     29,60

Cena stočného pro čističku odpadních vod Police nad Metují je limitovaná SFŽP (Státní fond životního prostředí), který spolufinancoval revitalizaci ČOV a tímto institutem byla stanovena pro rok 2019 na hodnotu 43,00 Kč/m3 s možnou tolerancí – 10%. Při výpočtu kalkulace se pohybujeme na možné spodní hranici ceny, aby především pro občany města Police nad Metují byla toto cena co nejpřijatelnější.

V Polici nad Metují 10. 12. 2017                                                  

                                                                                                                                Ing. Pavel Kalibán

                                                                                                                              jednatel společnosti

                                                                                                             

Soubory ke stažení